Accupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

In de TCG werkt men vanuit de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur worden deze verstoringen hersteld. Zo zet acupunctuur het lichaam en de geest aan zichzelf te genezen.

Doet het pijn?

De prikjes van de dunne naalden voelt u nauwelijks. Soms voelen de mensen niet eens dat ze er zitten. Wel wordt een soort schokje ervaren. Dit fenomeen heet Dé Qi en is een bewijs dat de juiste plek wordt geraakt.

Wat gebeurt er na het inbrengen van de naalden?

Als de naald is aangebracht, wekt de acupuncturist het Qi-gevoel op. Dit uit zich in een tintelend gevoel dat een beetje lijkt op een elektrisch schokje. U voelt dit rondom de naald maar het gevoel kan ook uitstralen langs het verloop van de meridiaan (de energiebaan). Dit gevoel duurt maar even. Door verschillende naaldtechnieken te gebruiken, kan de acupuncturist energie stimuleren, afremmen of harmoniseren. Hij doet dit door de naald snel of juist heel langzaam rond te draaien en de naald op een neer te bewegen. Sommige acupuncturisten maken ook gebruik van elektrische stroom op de naalden. Hierbij worden de naalden via snoertjes met een apparaat verbonden, dat op een bepaalde frequentie is ingesteld. Afhankelijk van het gewenste effect zijn dit soms heel snelle, hoge frequenties en in een ander geval juist heel lage.

Hoe hygiënisch is een behandeling met naalden?

De acupuncturisten die zijn aangesloten bij de NVA zijn verplicht te werken volgens strenge hygiënevoorschriften. Deze gelden voor de behandelkamer, alle handelingen en het gebruik van de naalden. NVA-acupuncturisten werken met steriele wegwerpnaalden of met naalden die door henzelf worden gesteriliseerd.

Moet je er in geloven?

Nee, dat hoeft niet. Maar vertrouwen in de arts of therapeut en de behandeling stimuleert het genezingsproces altijd.

Wat kost een consult?

In de Europese Unie is bepaald dat wij geen adviestarieven mogen hanteren of prijsafspraken mogen maken. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet daar op toe. De tarieven voor een consult kunnen dus variëren.

Worden de behandelingen vergoed?

Veel zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen in een aanvullende verzekering. De NVA onderhoudt contact met zorgverzekeraars en verstrekt informatie zodat de vergoedingen op peil gehouden en/of verbeterd worden. Sommige zorgverzekeraars eisen aansluiting bij een koepelorganisatie; alle NVA-acupuncturisten zijn aangesloten bij de KAB-koepel.

Als u zeker wilt weten of uw acupunctuurbehandeling wordt vergoed, kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Er zijn overigens speciale aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen.

Is er een patiëntenvereniging voor acupunctuur?

Jazeker! De Nederlandse Patiëntenvereniging Voor Acupunctuur (NPVA). Deze vereniging is zeer actief.

Meer informatie ook bij:

Acupunctuur Tilburg