Salarisadministratie

Professionele salarisadministratie

Wanneer u voor het eerst een nieuwe werknemer aanneemt, heeft u een professionele loonadministratie nodig – zelfs startende en zeer kleine bedrijven kunnen niet om de loonadministratie heen. Of het nu 1 of 500 werknemers zijn – ons belastingkantoor biedt professionele salarisadministratie voor bedrijven van elke omvang en bedrijfstak. Als belastingadviseur verzorgen wij ook de bouwlonen voor de bouw.

Hetsalariskantoor biedt u de volgende diensten aan op het gebied van “professionele salarisadministratie”:

 • Salarisadministratie voor uw medewerkers
 • Opstellen van loonrekeningen voor gebouwen in de hoofd- en ondersteunende bouwsector
 • Implementatie van directe rapportages
 • Beheer van loonrekeningen
 • Registratie van in- en uitgang van medewerkers
 • Opstellen van rapporten inkomstenbelasting, beroepsvereniging en sociale zekerheid
 • Aanvragen voor loondoorbetaling bij ziekte, zwangerschapsverlof etc.
 • Voorbereiding van proces- en voorlopige rekeningen
 • Het bijhouden van vakantiestatistieken op de loonlijst
 • Advies over loonbelasting- en socialezekerheidsrechtelijke kwesties in verband met salarisadministratie
 • Toezicht houden op belastingcontroles op het gebied van inkomstenbelasting en sociale verzekeringen
 • Toelichting op mogelijkheden van nettoloonoptimalisatie

Uw loonlijst

Om de loonadministratie vlot te laten verlopen, houden wij voor elke medewerker van uw bedrijf een aparte loonrekening bij waarin individuele boekingen worden vastgelegd. Dit gegevensrecord wordt elke keer aangemaakt wanneer een nieuwe medewerker in het bedrijf wordt aangenomen.

In dit kader rapporteren wij aan het socialezekerheidsstelsel en melden dat de betrokkene in uw bedrijf werkt. Zodra een medewerker uw bedrijf verlaat, rapporteren we opnieuw aan de sociale zekerheid. Uw externe salarisadministratie In de Wet inkomstenbelasting en de Uitvoeringsverordening loonbelasting is geregeld welke gegevens de loonrekening moet bevatten.

We registreren onder meer de dag waarop het salaris wordt uitbetaald en de periode waarover het salaris wordt uitbetaald. In het geval van ploegenarbeid registreren wij ook de toeslagen voor nacht-, ploegen- en zondagarbeid zodat deze kunnen worden gefactureerd. Overuren worden ook geregistreerd op de loonrekening.

Daarnaast registreren we belastingvrijstellingen, uitkeringen bij slecht weer, uitbetaling bij ziekte, moederschapsbescherming en zwangerschapsverlof, kapitaalvormende uitkeringen of andere buitengewone inkomsten.