Outplacement

Wat is ourplacement?

Vooral in tijden van globalisering, snelle en radicale marktveranderingen en fusies en overnames, worden hiërarchieën ontmanteld, hele afdelingen ontmanteld en bedrijven worden gesloten in bedrijven van alle bedrijfstakken en groottes. Zowel werknemers in loondienst als leidinggevenden worden al lang getroffen wanneer ontslagen worden gemaakt of beëindigingsovereenkomsten worden aangeboden. Scheidingsprocessen zijn vaak moeilijk – een moeilijke situatie voor werkgevers en werknemers. In plaats van langdurige juridische geschillen te riskeren of alleen hoge ontslagvergoedingen te betalen, bieden veel bedrijven de getroffen werknemers outplacement begeleiding voor professionele heroriëntatie.

Outplacement definitie

Outplacement – ook wel “Outplacement Service”, “Outplacement Consulting” of “Newplacement” genoemd – betekent advies voor professionele heroriëntatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individueel en groepsoutplacement. De dienst wordt veelal door het bedrijf gefinancierd, met als doel snel nieuwe perspectieven te openen voor één of meerdere medewerkers buiten het bedrijf en zo het scheidingsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Outplacementadviseurs helpen hun klanten om snel een nieuwe professionele taak te vinden die aansluit bij hun eigen kunnen en die innerlijke voldoening schept. Het overleg begint met een inventarisatie van de huidige situatie en het stellen van doelen, gevolgd door vacatureonderzoek en sollicitatiemanagement.

Virtuele vervanging

Virtueel outplacementadvies is een alternatief voor of aanvulling op traditioneel advies. In dit geval ontmoeten de cliënt en de loopbaanadviseur elkaar niet fysiek, maar communiceren ze virtueel. De Career Coach maakt steeds meer gebruik van digitale tools zoals videotelefonie, screensharing en online workshops.

Voordeel voor de werkgever

Voor bedrijven combineert outplacement verschillende doelen en voordelen:

Kosten vermijden

De vroege start van outplacementadvies betekent een kostenbesparing voor de werkgever. Want hoe eerder de getroffen werknemers op zoek gaan naar een nieuwe baan, hoe eerder ze meestal een passende baan zullen vinden. Op deze manier kunnen restvoorwaarden van arbeidsovereenkomsten worden bekort en langdurige juridische geschillen worden voorkomen. Het veranderingsproces van het bedrijf wordt versneld en gefaciliteerd.